Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor KLOOSER betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen dat wij verantwoordelijkheid willen dragen voor maatschappelijke problemen zoals, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing en vervuiling. MVO begint met dat KLOOSER probeert deze problemen niet groter te maken. Wij streven ernaar op termijn ook een bijdrage te leveren aan het oplossen hiervan.

In de keuzes die wij maken houden wij rekening met de belangen van onze stakeholders: gasten, medewerkers, klanten, leveranciers, studenten, medewerkers MBO Amersfoort, Leerhotel het Klooster, investeerders en members.

KLOOSER richt zich met name op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onderwijs en praktijk dichter bij elkaar te brengen waarbij er sprake is van duurzame ontwikkeling en opleiden. Goed toekomstgericht onderwijs is op zich een manier om maatschappelijke verantwoordelijk vorm te geven.